Authors

Document Type

Teaching Material

Publication Date

4-2010

Abstract

Thomas Jefferson University Hospital would like to acknowledge the following people and community agencies for their assistance in the development of this informational booklet:

Bệnh viện của đại học Thomas Jefferson trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của những cá nhân và tổ chức cộng đồng sau đây vì sự giúp đỡ của họ trong quá trình biên soạn tập sách nhỏ này:

Photonovella Participants Người tham gia:

Grandmother: Ba Thi Nguyen Bà

Mother: Hanh Minh Tran Mẹ

Daughter: To Nhu Thanh Huynh Con gái

Southeast Asian Mutual Assistance Associations Coalition (SEAMAAC) (Tạm dịch: Hội Liên Hiệp Bảo Trợ Đông Nam Á) 215-467-0690

Chinese American Women’s Sisterhood Society of Philadelphia Hội Phụ Nữ Mĩ gốc Hoa Tổ chức xã hội Philadelphia

Thomas Jefferson University Center for Urban Health Trung Tâm Sức Khỏe Đô Thị của Bệnh viện Đại Học Thomas Jefferson

Supported by a grant from the Avon Foundation Tài trợ bởi Tồ Chức Avon Foundation.

Share

COinS